Menu

DERNEKLER İÇİN PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

-

Osmaniye İl Dernekler Müdürü yayınladığı basın bildirisi ile, Proje destek başvurularının açıldığını bildirdi.

DERNEKLER İÇİN PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

Osmaniye İl Dernekler Müdürü yayınladığı basın bildirisi ile, Proje destek başvurularının açıldığını bildirdi.

Osmaniye İl Dernekler Müdürü yayınladığı basın bildirisi ile, Proje destek başvurularının açıldığını bildirdi. Yayınlanan bildiride; Kamu yararına ilişkin olması,
Derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi, Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ve Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması şartı ile başvuruların değerlendirileceği bildirildi. Basın bildirisinde şu ifadeler yer aldı;

"İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kapasitelerinin geliştirilmesi kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımın sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Başkanlık, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir.
        

Proje yardım başvurusuna;5253 sayılı Dernekler Kanunun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilir.
 İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler ile bu derneklerin şube ve temsilcilikleri yardım başvurusunda bulunamaz. Proje başvurusu ve uygulamasında şube ve temsilcilikler genel merkezlerinden bağımsız hareket edemezler.
 Başvuru sahibi en fazla 1(bir) projeyi gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunabilir. Her dernek PRODES’e giriş şifresi ile sadece bir proje girişi yapabilmektedir. Birden fazla başvurular dikkate alınmaz. Her dernek bir yıl içerisinde sadece bir kere proje yardımı alabilir.İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından proje desteği almış olup, projesini tamamlayamamış derneklerin müracaatı kabul edilmeyecektir.


Proje konularının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. 
        
a)Kamu yararına ilişkin olması,
        
b)Derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi, 
        
c)Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,
        
ç)Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

         

2018 yılı proje  yardımları için desteklenecek konular: 
        
- Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
        
- İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,

- Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği ve iletişiminin ve vatandaşlık bilincinin arttırılması ile ilgili projeler, 

- Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
        
- Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,

- Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,

- Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,


        - Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,

        - Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,

        - Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal,
ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,

        - Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.


        
Proje başvuruları 14 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlamış olup, www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
        

Proje yardımları bütçede bu konu ile ilgili konulan ödenek ile sınırlıdır. Bakanlık, bütçesinden öngördüğü kaynağı kısmen ya da tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.        
        

İlan edilen konuların kapsamına girmeyen projeler değerlendirmeye alınmaz. Ayrıntılı bilgi almak için İl Dernekler Müdürlüğünün 826 11 07 iletişim numarasından ve www.dernekler.gov.tr adresinde yayınlanan ''Proje Başvuru Rehberi'' nden bilgi edinilebilir.

 

Sosyal Medya'da Paylaş2014 © Tüm hakları saklıdır.

İletişim


Alibeyli Mahallesi Güntürkün İş Merkezi K:4 D:407 Osmaniye

mustafaduzenli@gmail.com

 

malatya escort anal porno porno izle mobil porno konya escort masaj salonu